ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Εκτύπωση

Νέο Έτος 2014, Καλή Χρονιά!

Μέγεθος

Η ιστοσελίδα της Χριστιανικής Στέγης Καλαμάτας εύχεται στα μέλη της, στους φίλους και στους συνδρομητές του περιοδικού της "Σύνδεσμος" το έτος 2014 να 'ναι μια ευκαιρία επιστροφής στην κοινωνία μας με τον ενανθρωπήσαντα Υιό και Λόγο του Θεού !

- Χριστός ετέχθη !
- Αληθώς ετέχθη !