ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Εκτύπωση

Ευλογημένον από Κύριον Ιησού το 2016 !

Μέγεθος

Μας δόθηκε ένα παιδί.

Όχι, όπως τα παιδιά του κόσμου, αλλά "Παιδίον νέον, ο προαιώνων Θεός" (Ρωμανού του Μελωδού). Μας δόθηκε ως δώρο, δωρεάν, χωρίς να το αξίζουμε.

Είναι "Παιδίον νέον" διότι "επτώχευσε πλούσιος ων", για να μας πλουτίσει με τον πλούτο της Θεότητάς του!

Ας σπεύσουμε, ως Μάγοι στη Φάτνη της Βηθλεέμ, να τον Προσκυνήσουμε, να Τον δοξολογήσουμε, να Του προσφέρουμε ως δώρο τις καρδιές μας το 2016 ! Ας είναι αυτός ο προσωπικός στόχος του καθενός από εμάς για τη νέα χρονιά.

Καλό κι Ευλογημένο από Κύριον Ιησού το νέο Έτος 2016 !