ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Εκτύπωση

Προβολή ταινίας dvd "ο Άγιος" (Α΄ Μέρος)

Μέγεθος

Σας προσκαλούμε την Κυριακή 22 Μαρτίου 2015 κι ώρα 5:00΄μ.μ. στην Αίθουσα του Πνευματικού μας Κέντρου, στον 1ο όροφο.

Θα προβληθεί το Α΄ μέρος ταινίας DVD με τίτλο "ο Άγιος".