ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Εκτύπωση

Συσσίτιο που προσφέρθηκε το Σαββατοκύριακο 15 & 16 Μαρτίου 2014

Μέγεθος

Η Χριστιανική Στέγη Καλαμάτας και το Σαββατοκύριακο 15 & 16 Μαρτίου 2014 συνέχισε την προσφορά της στα δημοτικά συσσίτια της πόλης μας.

Σημειώνεται ότι η επόμενη προγραμμάτισμένη προσφορά συσσιτίου προς τους άστεγους της πόλης μας έχει καθοριστεί για το Σαββατοκύριακο 5 & 6 Απριλίου 2014.